Το περιοδικό "Κοινωνία και Φύση" εκδιδόταν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από τον γράφοντα Νίκο Ηλιόπουλο και εκδοτική ομάδα αποτελούμενη εκ των σημαντικότερων διανοούμενων της διεθνούς και ελληνικής πολιτικής οικολογίας και ευρύτερα του παγκόσμιου οικολογικού κινήματος. Από τον M. Bookchin και τον Κ. Καστοριάδη μέχρι τον Τ. Φωτόπουλο, μερικοί από τους σημαντικότερους "πράσινους" και αμεσοδημοκράτες στοχαστές είχαν εκφράσει τις απόψεις μέσω του ιστορικού ελληνικού πολιτικο-οικολογικού περιοδικού,

Η ιστοσελίδα που διαβάζεται δημιουργήθηκε με σκοπό να διαφυλάξει αυτή τη σημαντική συγγραφική-αρθρογραφική κληρονομιά και να αποτελέσει πεδίο σύγχρονων δημοσιεύσεων στο χώρο της ριζοσπαστικής οικολογικής σκέψης και ευρύτερα περιβαλλοντικά θέματα.

Με τιμή και παντοτινή αγάπη για την πολιτική οικολογία και τον όπου γης αυθεντικά εκφραζόμενο ριζοσπαστισμό  

Ν. Ηλιόπουλος