Στο αρχείο της ιστοσελίδας μας είναι καταχωρημένα 7 τεύχη του περιοδικού "Κοινωνία και Φύση", εκδοθέντα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, καθώς και παρουσίαση πρόσφατης αρθρογραφίας για τρέχοντα θέματα πολιτικής οικολογίας. Είμαστε στη διάθεσή σας για παρουσίαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αντίστοιχου υλικού, ύστερα από σχετική συνεννόηση, μέσω της κατηγορίας "Επικοινωνία".